taktiform®

För friskvård och omsorg

kontakt / försäljningsvillkor

Vi är ett fristående företag som drivs av vårdpersonal. Det ger oss frihet att fokusera med övertygelse och öppenhet för nya lösningar.

TELEFON: 08- 648 27 00
E-POST: info@taktiform.se
POST: Taktiform
Odelbergsvägen 41
120 47 Enskede Gård

Du kan handla produkterna på tre olika sätt.
1. Beställ här på vår hemsida.
2. Skicka beställning till: Taktiform, Odelbergsvägen 41, 120 47 Enskede Gård
3. Ring in din beställning: Säkrast vardagar 9-13. 08 - 648 27 00

Försäljningsvillkor: Angivna priser inkluderar moms och gäller tills ny prislista kommer. Du betalar första beställning mot postförskott där avgift tillkommer. Vanligtvis därefter mot faktura. Frakt tillkommer f.n. 96:- + moms. Betalning inom 14 dagar. Vid försenad betalning uttages en lagstadgad avgift om 50:- samt dröjsmålsränta f.n. 2% per månad. Vi förbehåller oss äganderätten till full likvid erhållits och att skicka mot postförskott utan föregående avisering.

Kontrollera varorna direkt när de kommer. Synlig skada eller skadat gods skall anmälas till transportören. Eventuella reklamationer skall meddelas skriftligt inom åtta dagar. För ej utlösta paket förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaden för returfrakt, administration och hantering, f.n. 280:-

Vår kursgård www.arstaholmar.se Årsta Holmars Gård nås via kontakt@arstaholmar.se

GDPR:

Syftet med dina kontaktuppgifter är att kunna administrera dina köp samt kunna komma i kontakt med dig vid behov. När du samtycker godkänner du att dina uppgifter används endast för detta ändamål och du har rätt att när som helst begära ett utdrag eller få dina kontaktuppgifter borttagna.