taktiform®

För friskvård och omsorg

LÄROMEDEL lÄtt att lÄra bÅde enskilt och i grupp

3072 ”ANKNYTNING” - Läromedel Bok och DVD

Lugn enkel varsam baby/barnmassage med varsam respektfull beröring för trygghet och ro. Med hjälp av film kan du här se och härma. DVD-tekniken gör att du enkelt kan repetera olika avsnitt. Här finns babymassage, ”kolikmassage” och ryggmassage för föräldrar. Massagesagor och lekramsor för större barn. Hur du kan använda massagen i förskola och skola.

Bok + DVD

3071 ”OM DEMENS i ett PALLIATIVT PERSPEKTIV” - Läromedel BOK och DVD

Professor Barbro Beck-Friis förklarar hur personer med demenshandikapp bör bemötas och hur omgivningen bör utformas. Här belyses hur vi kan trösta, lindra när vi inte kan bota, en väg till ökad livskvalité.

Andra avsnitt: Symtomkontroll, Teamarbete, Kommunikation och relation, Omvärld och demens, Anhörigstöd.

Peter Strang, professor i palliativ vård
och smärtspecialist medverkar. Arbetsboken med underlag för reflektion och grupparbete. Inga speciella förkunskaper krävs.

BOK+ DVD